CURS PRESOPUNCTURA PDF

Strictly Necessary Cookies. These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in. Pentru cursuri de Reiki Traditional / Usui Reiki Ryoho organizate de Presopunctura, Reflexoterapia, Relaxoterapia, Aromoterapia, Cromoterapia, Fitoterapia si. Sanatate,longevitate cu produse naturiste tibetano-chinezesti,TIANSHI,TIENS. Aparate TIANSHI,TIENS pentru intretinerea si refacerea litate.

Author: Zululkree Nidal
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 28 April 2011
Pages: 143
PDF File Size: 13.75 Mb
ePub File Size: 2.21 Mb
ISBN: 215-4-67279-989-8
Downloads: 5153
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Merr

Politica cookies

Prin inlectareaanumltor substanteIn unele regiuni Ea necesitdun tratamentde urgenqidin partedmedicului. Punctele se noteazdcu iniliala meridianului cdruia ii apartin.

Dar nici unul dintre numeroaierererhediifolosilepanu u. Cum se trateazd, insomnia? J ;;i;;; rmbornavrrea se datore;teunui excesde cnergielNN. Pentru acest considerent, respectivul punct mai este cunoscut qi strb numele de. Orice mamdsaubunicutd,iei dintdi ,medici. Dupd devin Distrugereareciproci a elementeloreste cunoscutdsub numelede ciclul K0 fig’ l2.

Perturbqria lor inseamia t ioti, io, dr. Vasulde se gisesc anumite puncte care’ stimula-te’ prin Pe cortceptie VC situatpe linia mediandanterioaraa comului.

Dacdva descoperiuna din urmItoarele6nomaliisd se prezinte de indatdmedicului: Aceastdultimd boall, cum reiese qi din denumireasa in l. Am spus din fericire pentru om, deoarecedurerea constituie un mijloc de apdrareal organismului, o ,santinel6 avansat6″,cum o mai denumeafilozoful francez H.

Mene’ l tei cres pec l i re l ‘ A utotratamentudnreri sc i nvrqr i nci de pe hi n c i l e qc ol i i. Cdnd durerea depdgeqte30 de minute sau nu cedeazdla nitroglicerind,medicamentpe care cei mai mulli il poartdcu ei, in permanenfd, mai mult ca sigur cd ne afldm in fala unui bolnav cu infarct miocardicacut. Poatesd spundcineva cd presopubctura stie din Ploprie. Punctele sunt situate in mici depresiuni’ale pielii, fiel.

  AVID XMON PDF

De multe ori, anumitecaractereale durerii pot presopuncturw criterii lxportante de diagnostic. Specialigtii considerl c[ aceste terapii naturale vor fi medicamenlele secolului’ al XXI-lea!

Inteligenta”mAinllor se datoreqtelegdturilor lor directe cu creierul,dE unde primesc toate comenzile. Un dstferde defecivv r”‘”?. Urmare a unei indelungate practici qi experiente, public6, in anul,Presopunctura, un masaj la indem6na oricui”,la Editura Medical6, prima lucrare de acest gen in limba lomAn6. I ‘ blende, putpidegutoi”i; cu pg ‘. Aqa se explicd aceastarede bine, urmamasajului,care actoneazfindirect Your consent to our cookies if you continue to use this website.

Cu trecereaanilor, durerile de presopunnctura au si alte cauze, pe primul plan situAndu-seprocesulde uzurS.

DacI sp va folosi Tu. Pe fiecare meridian se gdsegteun numdr fix de puncte, ele a. Aceastl numerotare a punctelor iru existd in China.

Head stabilegtepe piele anumitezone,careii poartanumele,ce devin dureroasein caz de boal6. La inceputul presounctura mdinile au fost adevdiate antene cu care Homo sapiens a luat contact cu lumea inconjuritoare qi cu propriul sdu corp. Mihail Bulgakov – Ivan Vasilievici.

  ASHENDEN THE BRITISH AGENT PDF

Sabin Ivan Presopunctura – PDF Free Download

TAO ne ,mai spune ci omul este in armonie cu en’ergia cosmica din care a luat naqtere viata. Boicil C, fizi6logic,vitamina Fig. Destulde des,amelealaesteinsoliti de grefuri,vdrs[turi qi starede r5u. Po iunea’de piele pe care se aha punitele ce trmeazd presopunctuga fr lig. Vechii chinezim1j,FololeSu urmdtoare a manevra;ciupirea cu douddqg”t. O tensiune riormalS variazi intre acestecifre, in cuisul aceleiaii zile. Pentru orice suferinld vor fi masateambele puncte situate pe cele doud brale ale meridianuluirespectiv,pereche.

Un astfel de dezechilibruenergeticse datorestemai multor cauze, grupatein doud categorii: Una din articulaJiilecele mai expusela traumatisme. Aga, de exemplu, o presopuncturq de cap difuzi in timpul zilei 6stespecificdneurastediei,pe cdnd cea noctuma,unei tuniori cerebrale.

O crizd de isterie apare in circumstanle psihoemotionale deosebite: Cei mai multi se obisiruiesc cu presipunctura scdzute. Tracul Tracul estesentimentirl neliniste. Survine la bolnavii cu suferintebitiare. Ba, dimpotriv5, nimeni nu contestA medicamentul, acest auxiliar prelios al omului’ gralie qi cdruia a fost posibild menlinereaunei bune stdri.

Punctul ccl mai uqor de recuperateste denumit ,tngepenireaprelungita.